The Chair of Contemporary Art and Culture

Facultat de Lletres
Pl. Ferrater Mora, 1
17004 Girona
Tel. 972 418 211
Fax 972 418 230

web UdG
elaa@elaa.cat